UA-110080102-1 UA-110080102-1
 

PASTORAL

VIVÈNCIA DE LA FE

El projecte formatiu espiritual de la persona s’inspira en el missatge de Jesucrist i en el carisma del Pare Jamet. La vivència de la fe en comunitat o petits grups és fonamental per créixer espiritualment. Per això s’organitzen periòdicament misses i celebracions de la paraula, es promouen grups de creixement i es prepara els alumnes per a la primera comunió i la confirmació, entre d’altres activitats.

Preparem als alumnes perquè comprenguin el significat de la Primera Comunió, l’eucaristia com a tal i el sentit del sagrament de la Reconciliació.

Després de la comunió, promovem la continuació de la vivència de la fe en grups de pregària i de comentari de textos bíblics.

Grups de creixement
Grups de creixement

Acompanyem els alumnes a fer el seu propi procés d’encontre amb el Senyor que els dugui a comprometre’s amb el seu missatge d’amor, tot rebent el sagrament de la Confirmació.

Preparem als alumnes perquè comprenguin el significat de la Primera Comunió, l’eucaristia com a tal i el sentit del sagrament de la Reconciliació.

1/3
 
UA-110080102-1