UA-110080102-1

INFORMACIÓ

Benvolguts i benvolgudes,

Us fem arribar les noves informacions sobre el procés de preinscripció per al proper curs 2020-2021.

El període de preinscripció serà del 13 al 22 de maig (ambdós inclosos).

La sol·licitud es farà telemàticament. Poden accedir-hi al web: http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html

La preinscripció es donarà per formalitzada amb l’enviament d’un correu electrònic a bonsalvador@bonsalvador.com  amb el resguard de la preinscripció i la documentació acreditativa:

  • DNI del pare o la mare

  • DNI de l’alumne/a en cas de ser major de 14 anys

  • Targeta sanitària

  • Llibre de família (full on surt el nom de l’alumne/a)

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, es podrà presentar presencialment del 19 al 22 de maig amb cita prèvia a través del web www.bonsalvador.com. L’horari serà de 9.00 a 13.00 h.

Indicacions a seguir per l’atenció presencial:

  • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).

  • S’haurà de portar la sol·licitud emplenada des de casa i la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar. En el cas que s’hagi d’emplenar la sol·licitud a l’escola, s’haurà de dur bolígraf propi.

  • Caldrà portar equip de protecció propi: mascareta i guants.

  • No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

En cap cas es podrà visitar l’escola ja que, seguint les indicacions del Departament d’Educació, aquesta romandrà tancada i només s’habilitarà una zona per tramitar les preinscripcions.

*Recordeu que en cas de germans, és obligatori també presentar la preinscripció oficial telemàticament.

Mantindrem el nostre web en constant actualització a mida que anem rebent més informació.

Salutacions cordials,

La Direcció

© Copyright 2020 Escola Bon Salvador. 

C/Armenteres 37/39

Sant Feliu de Llobregat

(Barcelona) Catalunya

  • Instagram

Contacte

Adreça