top of page
  • AMPA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES 2017/2018


Benvolguts socis i sòcies,

Ens complau convocar-vos a l’assemblea general ordinària de socis i sòcies de l’Associació de Pares i Mares d’alumnes del Col·legi Bon Salvador, que tindrà lloc a l’Auditori del Col·legi, el proper dimecres 7 de març de 2018 a les 19.30 hores, en primera convocatòria.

En cas que els assistents no arribin al nombre per poder constituir l’Assemblea, aquesta s’iniciarà a les 20.00 hores, en segona convocatòria.

L’ordre del dia serà el següent:

- Salutació de la presidenta - Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior - Lectura i aprovació dels comptes corresponents a l’any 2017

- Presentació del pressupost de l’any 2018 - Ponència cultura - Ponència extraescolars - Altes/baixes junta AMPA - Torn obert de paraules

Tot desitjant la vostra assistència, aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment.

Per l’AMPA del Col·legi Bon Salvador

Montse Flores Garcia

Presidenta

Sant Feliu de Llobregat, 21 de febrer de 2018.


48 views0 comments

Recent Posts

See All