top of page
  • AMPA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES 2017/2018


Benvolguts socis i sòcies,

Ens complau convocar-vos a l’assemblea general ordinària de socis i sòcies de l’Associació de Pares i Mares d’alumnes del Col·legi Bon Salvador, que tindrà lloc a l’Auditori del Col·legi, el proper dimecres 7 de març de 2018 a les 19.30 hores, en primera convocatòria.

En cas que els assistents no arribin al nombre per poder constituir l’Assemblea, aquesta s’iniciarà a les 20.00 hores, en segona convocatòria.

L’ordre del dia serà el següent:

- Salutació de la presidenta - Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior - Lectura i aprovació dels comptes corresponents a l’any 2017

- Presentació del pressupost de l’any 2018 - Ponència cultura - Ponència extraescolars - Altes/baixes junta AMPA - Torn obert de paraules

Tot desitjant la vostra assistència, aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment.

Per l’AMPA del Col·legi Bon Salvador

Montse Flores Garcia

Presidenta

Sant Feliu de Llobregat, 21 de febrer de 2018.


50 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page