top of page

L'hort escolar.


L'hort escolar és un projecte que el Col.legi Bon Salvador va engegar ja fa uns quants anys. Aquesta activitat es realitza al curs de 5è de Primària.

Les classes es divideixen en dos grups. Mentre un grup es queda a la classe fent projecte, el segon marxa a fer l'activitat a l'hort.

Durant tot l'any els/les nostres alumnes participen d'una manera molt activa. Primer preparen, netegen el terreny i, quan tot està apunt, planten, reguen i fan tasques de manteniment. Els nens i les nenes veuen l'evolució de les llavors i els esqueixos que han plantat. Els engresca i motiva molt aquest contacte amb la natura.

Una altra vessant fonamental és l'estudi que han de fer sobre quins sóns els conreus més adequats per a cada estació, així com les plagues o malalties que els poden afectar. L'hort és ecològic, així que, no es poden utilitzar pesticides.

Durant el curs també es posa en marxa l'elaboració de compost. Els /les alumnes recullen les restes orgàniques de la cuina de l'escola i aprenen quins residus es poden aprofitar per fer-ne.


65 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page