top of page

Xerrada Mossos


El passat 8 de febrer els Mossos d’Esquadra ens van venir a fer una xerrada pels alumnes de 6è de Primària: Internet Segura.

L’objectiu de la xerrada era informar els joves sobre els avantatges de la xarxa, i conscienciar-los dels possibles perills que comporta un ús irresponsable d’aquests mitjans, especialment pel que fa als continguts inapropiats i als possibles delictes virtuals que es poden cometre a través de les relacions on-line.

Ha estat molt interessant compartir aquesta sessió amb ells. Al final hi ha hagut un intercanvi d’opinions i aclariment d’alguns dubtes sorgits durant la xerrada.

Cal destacar la importància d’aquest programa que la Generalitat, juntament amb Els Mossos d’Esquadra, van iniciar per les escoles al 2008.

#mossos #seguretat #internet #primaria

46 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page