top of page

Jornada Solidària


Com cada any hem participat solidàriament amb el nostre projecte de Madagascar i Centre Àfrica. Enguany ens hem unit a la campanya de Mans Unides que ha posat de manifest la importància de la dona com a motor de canvi en les famílies de tot el món, amb especial sensibilitat per les famílies que pateixen violència en els països en vies de desenvolupament i del tercer món.

És per això que durant la setmana del 05/03 al 08/03 hem treballat amb tots els alumnes l’objectiu d’identificar el valor de la solidaritat amb l’esforç diari de les dones del nostre entorn més proper, aquelles dones que fan possible el dia a dia dels nostre alumnes i la nostra comunitat educativa.

Des dels diferents departaments s’han fet propostes variades sent així per exemple:

En llengües, redaccions, expressions escrites i/o orals d’exemples positius de dones d’àmbit proper. Treballant el paper de grans figures femenines en la literatura o bé treballant notícies sobre esdeveniment recents protagonitzats per dones.

En Ciències Socials i experimentals, hem treballat en processos històrics amb especial protagonisme per part de les dones com ara moviment sufragista dels segles XIX-XX. O bé les grans contribucions de les dones a la ciència com ara Hipàtia d’Alexandria, Marie Curie...

En Religió la figura de Maria (Mare de Déu), Elisabeth de Surville o la Beata Teresa de Calcuta.

El dia 08-03-2019 dia la Jornada Solidària, els nostres alumnes vam participar de la celebració de la paraula a la Capella de la nostra escola on els alumnes d'Educació Infantil i Primària han fet un ofrena.

Mentre els alumnes d’ESO i Batxillerat han fet una pregària-reflexió amb el visionament del vídeo que descriu la situació a les escoles de les germanes del Bon Salvador de Madagascar. I han reflexionat sobre la situació, la solidaritat i els drets d’igualtat entre homes i dones.

21 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page