top of page

TAULA DE SALUT JOVE


Què és la Taula de Salut Jove?

La Taula té el propòsit d’esdevenir un òrgan de participació comunitària en matèria de Salut Juvenil a la nostra ciutat, entesa des d’un punt de vista integral i posant el focus d’atenció en els determinants socials de la salut (educació, condicions de vida i treball, oci, esports...) així com en les condicions generals socioeconòmiques, culturals i mediambientals del jovent de Sant Feliu.

La Taula farà de vincle entre totes les institucions, entitats i col·lectius relacionats amb la salut jove de la ciutat. Serà un espai de col·laboració i cooperació per millorar la salut i el benestar del jovent. L’objectiu és que tots aquests actors treballin en la direcció de la promoció de la salut per tal de fer de Sant Feliu una ciutat saludable pel jovent.

També servirà per recollir percepcions i inquietuds així com problemàtiques i necessitats del jovent, que ajudaran a dissenyar intervencions comunitàries més efectives i adaptades a les necessitats reals d’aquest col·lectiu.


26 views0 comments
bottom of page