Sumes misterioses


Hi ha una errada en aquestes sumes??? La resposta és NO, sabríeu esbrinar la darrera suma?


26 views0 comments

Recent Posts

See All

IOGA!!!!