top of page

Estats de la matèria

La Natàlia ens porta uns experiments sobre els estats de la matèria.


124 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page