top of page

Proposta educativa

Incusió
17939603981519791.jpg

Inclusió

 • Grups reduïts

  • 1r, 2n i 3r d'ESO: Tecnologia, Matemàtiques, Física i Química i Socials.

  • Tota l'ESO: Anglès.

  • 4t d'ESO: Matèries optatives.

 • Departament d'Orientació

  • Atenció individualitzada per als alumnes nouvinguts.​

  • El·laboració de protocols per als alumnes que presenten algun diagnòstic (TDA, TDAH, dislèxia, altes capacitats...)

 • Orientació Acadèmica​

  • Acompanyament i assessorament a l'alumnat i a les famílies.

 • Alumnat NEE

  • Atenció dins i fora de l'aula.​

 • Serveis externs

  • Coordinació de les actuacions amb l'EAP, CSMIJ, CREDA...

Educació en valors

 • Celebracions de l'escola: Nadal, Pare Jamet, DENIP, Jornada solidària.

 • Departament de convivència:

  • Millorar la convivència a l'aula, al centre o l'entorn.

  • Afavorir la transferència d'aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals.

  • Resoldre els conflictes i crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable.

 • Servei Comunitari

  • Recollida d'aliments i joguines​

  • Campanya de donació de sang

  • Activitats esportives amb l'escola Tramuntana

17962729145074509.jpg
Valors
Idiomes
17883213449658366.jpg

Llengües i idiomes

 • Concurs Sant Jordi

 • Setmana Literària

 • English Culture Days

 • Semaine de la Francophonie

 • Preparació examen DELF de llengua francesa

 • Batxillerat Dual

bottom of page