top of page

Proposta educativa

Docecia Compartida
Sostenibilitat
Valors
Inclusio
Innovamt Llengües
Llengues estrangers

Docència compartida

17978732206795131.jpg

Eina d’atenció personalitzada i treball en equip.

Educació en valors

18008721490446533.jpg

Accions pastorals, celebracions, jornades solidàries.

Innovamat

17950258070336755.jpg

Treballem les matemàtiques partint de la manipulació, l’observació i les situacions quotidianes.

Sensibilització musical

17938660460393215.jpg

Cançons populars, danses, ritmes i participació activa a les festes de l’escola.

Fem esport

17964559369979743.jpg

Des de I3 fins a 4t de Primària els nens i nenes participen en sessions de natació per conèixer el medi aquàtic.

Sostenibilitat

18002549341534508.jpg

Hort escolar, alimentació sana i equilibrada amb cuina pròpia i hàbits saludables.

Inclusió

18329483068027469.jpg

Departament d’Atenció Educativa (DAE) per atendre a la diversitat d’infants que tenim i oferir resposta a tots i totes.

Llengües estrangeres

17934120170427485.jpg

L’anglès és la primera llengua de la nostra escola i com a segona llengua tenim el francès. Fem especial incidència en la competència oral.

Creativitat i emprenedoria

18000504250531331.jpg

Situa l’alumnat davant del repte d’haver de crear i gestionar un projecte de manera real a partir d’un treball actiu, cooperatiu i significatiu.

Musica
Robotica
Esport
bottom of page