UA-110080102-1 UA-110080102-1
 

Batxillerat

1/3

INFORMACIÓ

Horari

Matí: de 8:30 a 15:00 h
Tarda: Tutoria i Aula Oberta

El nostre centre ofereix 2 modalitats del Batxillerat:
- Ciències i tecnologia.
- Humanitats i Ciències Socials.

FUNCIONAMENT
Aula oberta: servei de consulta a professors i accés a l'aula d'informàtica de 15.15 a 17.15h. 

Tutoria Individual: atenció i seguiment dels alumnes a nivell acadèmic, d'orientació professional i personal.


Tutoria Grupal: informació sobre temes d'interès general. 


Metodologia: es treballa de manera teòrico-pràctica, preparant els alumnes que volen accedir a la universitat, donant una bona formació per poder realitzar els mòduls de grau superior o preparant-los pel món laboral. 

Relació família- escola: es manté la família informada sobre l'evolució de l'alumne/a de manera continuada.
Relació alumne-professor: valoració integral dels alumnes, es tenen en compte tots els aspectes, tant acadèmics com personals.
Festa comiat el Batxillerat.

'ESCOLA OBERTA AL MÓN ACTUAL'
Acolliment a la diferència.
Incentivació de la responsabiltat i l'autonomia.
Realització del Treball de Recerca per a iniciar-se en el món de l'investigació.
Bona preparació per a la Universitat: el 100% dels alumnes aprovats en la Selectivitat obtenint la qualificació necessària per accedir a la primera opció sol.licitada. 

Posibilitat de cursar dues llengües estrangeres.
Visites a diferents universitats catalanes.
Visites a empreses, exposicions, fires...
Adquisició d'hàbits de treball en equip molt necessaris per a la incorporació al món del treball.

Notícies batxillerat

 
UA-110080102-1