top of page

Educació Infantil

#femescolafempersones

Proposta educativa

DOCÈN

CIA

COMPAR

TIDA

17925041498614716.jpg

SOS

TENIBI

LITAT

17899354253679573.webp

EDU

CACIÓ

EN

VALORS

17948494292264544.webp

IN

CLU

SIÓ

17939756159440197.webp

MATEMÀ

TIQUES

INNOVA

MAT

17962606510913311.jpg

LLEN

GÜES

ESTRAN

GERES

17946767243187565.webp

SENSI

BILITZA

CIÓ

MUSICAL

17899282121661176.webp

RO

TICA

17933241278320294.webp

FEM

ES

PORT

17921588366576561.webp

Multimèdia

Horari

Black-Wall-Clock-Clipart-PNG.png

Matí : de 8.30 a 13.00 h 
Tarda: de 15.00 a 17.00 h 

Els i les alumnes de I3 fan la migdiada després de dinar.

Edifici independent amb 2 patis diferenciats, un per a I3 i un altre per I4 i I5.

Menjador al mateix edifici.

bottom of page