top of page

Proposta educativa

Docecia Compartida
Sostenibilitat
Valors
Inclusio
Innovamt Llengües
Llengues estrangers

Docència compartida

17925041498614716.jpg

Eina d’atenció personalitzada i treball en equip.

Educació en valors

17948494292264544.webp

Accions pastorals, celebracions, jornades solidàries.

Innovamat

17962606510913311.jpg

Treballem les matemàtiques partint de la manipulació, l’observació i les situacions quotidianes.

Sensibilització musical

17899282121661176.webp

Cançons populars, danses, ritmes i participació activa a les festes de l’escola.

Fem esport

17968910929857245.jpg

Des de I3 fins a 4t de Primària els nens i nenes participen en sessions de natació per conèixer el medi aquàtic.

Sostenibilitat

17981947411723605.jpg

Hort escolar, alimentació sana i equilibrada amb cuina pròpia i hàbits saludables.

Inclusió

17939756159440197.webp

Departament d’Atenció Educativa (DAE) per atendre a la diversitat d’infants que tenim i oferir resposta a tots i totes.

Llengües estrangeres

17946767243187565.webp

L’anglès és la primera llengua de la nostra escola i com a segona llengua tenim el francès. Fem especial incidència en la competència oral.

Robòtica

17933241278320294.webp

Incentivem el pensament lògic, la resolució de problemes i el treball en equip a través de recursos tecnològics.

Musica
Robotica
Esport
bottom of page