top of page

Educació Secundària

#femescolafempersones

Proposta educativa

IN

CLU

SIÓ

17939603981519791.jpg

LLEN

GÜES I

IDIOMES

17883213449658366.jpg

EDU

CACIÓ

EN

VALORS

17962729145074509.jpg

CIÈNCIES

TECNO

LOGIA I 

MATEMÀ

TIQUES

17883213449658366.jpg

SOS

TENIBI

LITAT

18159664498219617.jpg

CIÈNCIES

SOCIALS I

JACIMENT

ARQUEO

​LÒGIC

17964298387934198.jpg

Actualitat

Multimèdia

Horari

Black-Wall-Clock-Clipart-PNG.png

De dilluns a dijous:

Matí : de 8.30 a 13.50 h 
Tarda: de 15.15 a 17.15 h

 

Divendres:

Matí: de 8.30 a 14:45

Tarda: No Classe

bottom of page